Algemene Voorwaarden

 Deelname aan de yogalessen bij ‘Yogastudio Namaste Ganesha’ betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 / Afwezigheid cursist

Afwezigheid van de cursist wordt tijdig van tevoren doorgegeven aan de docent per mail of via sms.

 

Artikel 2 / Lessen inhalen

Gemiste lessen mogen worden ingehaald binnen 4 weken, als daar ruimte voor is.

 

Artikel 3 / Vakanties

Tijdens schoolvakanties is er geen les.

 

Artikel 4 / Roosterwijzigingen

Bij onverwacht uitvallen van een les door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docent dit per mail of via sms.
De uitgevallen les zal dan op een ander moment worden ingehaald. Yogastudio Namaste Ganesha behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 

Artikel 5 / Betaling

Het lesgeld bedraagt € 26,- (4 lessen) en is vooraf verschuldigd. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 Wanneer de betaling van de cursusgelden niet tijdig gebeurt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Bij langdurige ziekte of zwangerschap is er een regeling bespreekbaar. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Het lesgeld wordt dan berekend naar het aantal lessen dat nog voor de rest van de betreffende maand resteert.

 

Artikel 6 / Aansprakelijkheid bij schade of diefstal etc.

Yogastudio Namaste Ganesha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Yogastudio Namaste Ganesha is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.